از زنبورستان های دامنه سرسبز سبلان

عسل مرغوب

با تاییدیه اصالت و مرغوبیت

از زنبورستان تا آزمایشگاه کنترل کیفیت

با تاییدیه کارشناس ارشد صنایع غذایی

مراحل تهیه و ارسال عسل ارگانیک

۱. زنبورستان های دامنه سرسبز سبلان

عسل ارگانیک را از زنبورستان های مطمئن و کاملا طبیعی دامنه سرسبز سبلان تهیه می کنیم

۲.کنترل کیفیت

عسل های این مجموعه در آزمایشگاه های کنترل کیفیت توسط کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی و متخصص عسل، مورد آزمایش های کاملا تخصصی قرار می گیرند تا میزان اصالت و کیفیت عسل مورد بررسی قرار گیرد

۳.بسته بندی و ارسال

عسل های ارگانیک تایید شده، در بسته بندی های یک کیلویی قرار گرفته و برای شما ارسال می شود.